Pomiń menu

Fundacja Edu-akcja

Celem działania Fundacji są działania edukacyjne na rzecz rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych wszystkich osób, bez względu na narodowość, wyznanie czy światopogląd zgodnie z ideą równych szans dla każdego. Organizujemy akcje informacyjne, działamy lokalnie.