Pomiń menu

Fundacja Energia jest w nas

W ramach swojej działalności starają się aktywizować lokalne społeczności, zbliżać mieszkańców sołectw i wsi. Głównie poprzez organizację sportowych zajęć integracyjnych, jak również różnego rodzaju lokalnych wydarzeń aktywizujących i integracyjnych.
Poprzez aktywizację i sport propagują również zdrowy styl życia oraz postawy abstynenckie wobec alkoholu, narkotyków i używek.