Pomiń menu

Fundacja "Fiszka" (Archiwum)

„Fiszka” jest młodą organizacją. Jako fundacja została zarejestrowana
w listopadzie 2017 roku. Jednak członkowie fundacji mają bogate doświadczenie w pracy społecznej. Twórczynie i liderki Fundacji to: Marta, Marzena i Marzanna. Fundacja jest niejako zwieńczeniem oddolnych inicjatyw prowadzonych przez jej liderki od kilku lat na terenie dzielnicy Błeszno w Częstochowie. Są liderkami budżetu obywatelskiego oraz organizowania społeczności lokalnych. Współtworzyły Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Teraz Błeszno”, w którym od pięciu lat aktywnie działają. Dotychczasowa działalność fundacji to przede wszystkim aktywizacja i integracja społeczności lokalnych dzielnicy Błeszno i okolic poprzez inicjowanie i organizowanie inicjatyw oddolnych. Fundacja w kwietniu 2018 roku sama zorganizowała imprezę pn. „Dzień Ziemi” połączoną z akcją sprzątania dzielnicy, która spotkała się z dużą sympatią uczestników. Wzięło w niej udział 50 dzieci i około 20 osób dorosłych: nauczycieli, rodziców i mieszkańców dzielnicy. W listopadzie 2018 roku Fundacja zorganizowała integracyjną imprezę taneczno-rozrywkową dla kobiet z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Wraz z partnerami organizowała dwukrotnie imprezę mikołajkową dla dzieci oraz wyprzedaż garażową. W przedsięwzięciach tych brało udział około 100 osób. Przedstawicielki fundacji jako liderki budżetu obywatelskiego zajmują się w dzielnicy animacją tych działań w zakresie koordynacji, wytyczania wspólnych celów i promocji wniosków. Na tym polu również odniosły spektakularne sukcesy, inicjując współpracę międzydzielnicową, w wyniku której powstało sześć placów zabaw i rodzinnej rekreacji w czterech dzielnicach miasta. Tym samym udowodniły, że dla dobra ogółu potrafią współpracować ze wszystkimi. Jako dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych należy wymienić przedsięwzięcie realizowane w grudniu 2018 roku wraz z Miejskim Przedszkolem nr 19 w Częstochowie polegające na realizacji projektu dla dzieci z dzielnicy Błeszno, pt. „Żyj zdrowo” połączonego z happeningiem mikołajkowym, w którym udział wzięło ponad sto osób. Projekt był finansowany z środków UM Częstochowy (profilaktyka zdrowia). W kwietniu br. powtórnie z okazji Światowego Dnia Ziemi Fundacja zorganizowała sprzątanie dzielnicy. Tym razem, aby uświadomić problem ogromu odpadków, dzieci odwiedziły pobliskie wysypisko śmieci w Sobuczynie. Dodatkowo na zakończenie sprzątania w nagrodę dla wszystkich małych uczestników odbył się piknik z różnymi atrakcjami. Na całe przedsięwzięcie organizacja uzyskała dotację z Urzędu Miasta w Częstochowie. We wrześniu br. Fiszka zorganizowała festyn „Pożegnanie Lata” z licznymi atrakcjami dla mieszkańców dzielnicy, na który uzyskała dofinansowanie w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”. Festyn zorganizowano we współpracy z Partnerstwem „Teraz Błeszno” oraz MOPS i Dzielnicowym Ośrodkiem Społeczności Lokalnej Błeszno oraz Fundacją dla Rozwoju. Liderki Fiszki z przyjemnością podejmują nowe wyzwania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji społeczności lokalnych, a biorąc pod uwagę potencjał osobowy organizacji oraz zapał, doświadczenie w realizowaniu podobnych działań, optymalne kompetencje oraz doskonałą znajomość środowiska lokalnego i udaną współpracę z instytucjami i organizacjami, wszystkie te wyzwania kończą się sukcesem.