Pomiń menu

Fundacja Inicjatyw Społecznych "Między"

Fundacja Inicjatyw Społecznych “Między” powstała w 2017r. Głównym celem organizacji jest aktywizacja społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska seniorów i integracji międzypokoleniowej. Działamy głównie w obszarze edukacji. Realizujemy małe projekty, inicjatywy na rzecz osób 60+ oraz międzypokoleniowe. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami zrzeszającymi seniorów (UTW, klub seniora, dzienne domy pobytu – prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych).