Pomiń menu

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego (Archiwum)

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, promocję szeroko rozumianego dialogu, inicjowanie i obsługę konsultacji społecznych, identyfikację kapitału społecznego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i konsulting.Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności mieszkańców społeczności lokalnej. Obszary działań Fundacji to: badania społeczne, dialog, zarządzanie konfliktem, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.