Pomiń menu

Fundacja Instytut Badań nad Emigracją (Archiwum)

Nasza fundacja prowadzi projekty badawcze mające na celu tworzenie koncepcji modernizacji polskiej gospodarki w oparciu o potencjał, talenty i tożsamość Polaków emigrujących oraz imigrantów przebywających w kraju. Obecnie wdrażanym projektem badawczym jest raport ,, Wykształcona polka na emigracji „. Wyniki raportu, jak również dalsze projekty z jego wykorzystaniem mają na celu uświadomienie społeczeństwa o potencjale polskich emigrantek i przygotowania polskiego rynku pracy na ich powrót.