Pomiń menu

Fundacja International League

Głównym celem Fundacji do początku wojny było wsparcie, adaptacja i pomoc zagranicznym studentom, którzy zaczynają studia w Polsce, statutowe cele między innymi brzmią tak: 

– Promowanie nauki w Polsce dla cudzoziemców; 

– Pomoc abiturientom i studentom w adaptacji i rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych; 

– Wspieranie rozwoju, pomysłów i talentów abiturientów, studentów oraz absolwentów, pochodzących z zagranicy w Polsce. 

A od początku wojny wpisaliśmy do celów statutowych: „Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.” I głównym projektem Fundacji jest Toruński Sztab Pomocy Ukrainie, teraz naszą główną działalnością jest pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy.