Pomiń menu

Fundacja KALINA

Działamy od 2019 roku. Prowadzimy warsztaty tkackie w ramach kultywowania tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Działamy także na rzecz lokalnej społeczności.

W akcji Masz Głos uczestniczymy po raz pierwszy.