Pomiń menu

Fundacja Kocham Maków

W Fundacji Kocham Maków działamy od kilku lat na rzecz naszej małej ojczyzny. Jesteśmy grupką absolutnie zakręconych na punkcie działania mieszkańców Makowa i okolic: nauczycieli, przedsiębiorców, także młodzieży (ktoś w końcu musi rozgrzewać nasze serducha i podtrzymywać pasję). Głównym obszarem naszej działalności jest wzmocnienie organizacji pozarządowych (budowa misji, rozwój kompetencji) i działanie na rzecz rozwoju naszego miasta. Przez parę ostatnich lat udało nam się doprowadzić do powstania miejskiej i powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta… generalnie – działo się. Teraz postanowiliśmy wykonać kolejny krok.
Poprzez akcję „Masz Głos” chcemy stworzyć trwałą platformę dla współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w naszym Makowie Mazowieckim i powiecie makowskim. Chcemy, aby nasza NGO`s-owa rodzina była pełna energii, zaangażowania i zasobów, które będą wykorzystywane w celu rozwiązywania istotnych problemów lokalnych.
W ramach naszej akcji planujemy serię spotkań organizacji pozarządowych (także z przedstawicielami samorządów i sektora prywatnego), które pozwolą nam na bliższe poznanie się, wymianę wiedzy oraz określenie wspólnych celów i priorytetów. Naszym marzeniem jest organizacja Forum Makowskiego Trzeciego Sektora – miejsca spotkań, twórczych rozmów i łapania energii oraz inspiracji do kolejnych wspólnych działań. Chcemy wykorzystać te spotkania jako platformę do budowania partnerskich relacji, które później przekształcimy w trwałą federację NGO.