Pomiń menu

Fundacja kultury i Przyjaźni Polsko Francuskiej (Archiwum)

Fundacja zajmuje się szerokopojętą kulturą . Niesiemy dziedzictwo Profesora Stefana Du Chateau, który był konstruktorem, architektem oraz malarzem.
Fundacja w swoim założeniu stawi sobie za cel krzewienie przyjaźni polsko – francuskiej, aktywizowanie ludzi kultury, prezentowanie dorobku profesora, oraz kolekcji zgromadzonych przez profesora i przekazanych do Hrubieszowa.