Pomiń menu

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społeczny SocLab (Archiwum)

Nasza fundacja została założona przez pracowników i absolwentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród nas są zarówno naukowcy, z doświadczeniem praktycznym (badania, ekspertyzy, szkolenia), jak również działacze organizacji pozarządowych i trenerzy. Naszym podstawowym celem jest przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną. Chcielibyśmy wykorzystywać naszą wiedzę socjologiczną do usprawnienia instytucji wokół nas, nie tylko na poziomie lokalnym.