Pomiń menu

Fundacja Lelka

Działamy na rzecz rozwoju i wzmocnienia kobiet działających w organizacjach pozarządowych
Członkinie to kobiety, którym zależy na włączaniu różnych grup mieszkanek/mieszkańców w działania na rzecz zmiany w lokalnym środowisku. Zmiana dotyczy  postrzegania osób działających w organizacjach pozarządowych i szeroko pojętej partycypacji. Planujemy że w akcję Masz Głos 2023 włączy się 5 osób, by zorganizować 2-3 spacery badawcze, aby dowiedzieć się jak mieszkanki/mieszkańcy powiatu bartoszyckiego postrzegają organizacje pozarządowe, czy mają wiedzę czym są NGO  i co  robią. Z przeprowadzonych spotkań przygotowana zostanie diagnoza ze stanu wiedzy mieszkanki/mieszkańca na temat NGO w powiecie. Sytuacja NGO w powiecie bartoszyckim zostanie zaprezentowana na forum/debacie, na które  zaproszone zostaną NGO oraz samorządowcy. Nigdy dotąd nie zostało zorganizowane spotkanie organizacji działających na terenie całego powiatu z innymi władzami samorządowymi. Celem forum/debaty będzie wymiana doświadczeń, sieciowanie, ale również pokazanie, że organizację są partnerem, a nie konkurencją w lokalnym środowisku.