Pomiń menu

Fundacja Ludzie z Natury

Fundacja Ludzie z Natury została założona w marcu 2022 roku przez grupę nieformalną “Matki z Natury” – grupę mam, którym brakowało w Skarżysku wydarzeń dla rodzin z dziećmi w bliskości z naturą. Postanowiłyśmy, że będziemy realizować takie działania dla siebie i dzielić się nimi z innymi.

Naszą wizją jest zbliżanie ludzi do natury i do siebie nawzajem.
Wierzymy, że Ludzie są z natury pięknie różnorodni. Chcemy tworzyć przestrzeń otwartą dla każdego. Bezpieczną przystań, gdzie wszyscy mogą rozwijać swój naturalny potencjał i dzielić się pasją z innymi.”

W ramach edycji 2023 zorganizowaliśmy przy wsparciu naszego partnera – firmy zarządzającej nieruchomościami – Klimek Nieruchomości pikniki międzysąsiedzkie w różnych częściach miasta Skarżysko-Kamienna. Podczas tych spotkań przeprowadziłyśmy badanie lokalnej społeczności pytając się uczestników o to jak lubią spędzać wolny czas, co w najbliższym otoczeniu wymaga zmiany lub poprawy i jak oni sami mogliby się włączyć we wspólne działania. Za zrealizowaną inicjatywę otrzymałyśmy nagrodę Super Głos.

W edycji 2024 skupimy się na przeprowadzaniu warsztatów ekologicznych skierowanych zarówno do dzieci, dorosłych jak i urzędników. Naszym celem jest zwiększenie świadomości o tym, jak ogromne znaczenie na dobrostan naszego życia ma ochrona środowiska i przestrzeganie podstawowych zasad do adaptacji miast do zmian klimatycznych. Planujemy przeprowadzić również działania rzecznicze i strażnicze.