Pomiń menu

Fundacja Na Nowo Polska

Fundacja Na Nowo Polska rozpoczęła swoją działalność w marcu 2021 roku, a jej celem jest poprawa jakości życia osób w kryzysie bezdomności. W ramach swojej misji, Fundacja planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej stereotypizacji osób bezdomnych. Ich celem jest ukazanie szkodliwych form pomocy oraz pokazanie właściwych metod pomocy, poprzez stworzenie informatora, który krok po kroku będzie tłumaczył, jakie działania można podjąć, jeśli spotka się na ulicy osobę w kryzysie bezdomności.