Pomiń menu

Fundacja NA OSI CZASU ELEONORY (Archiwum)

INICJOWANIE I WPROWADZANIE POZYTYWNYCH ZMIAN NA POZIOMIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ, ZMIAN KULTUROWYCH ORAZ PRAWNYCH WE WSZYSTKICH OBSZARACH ŻYCIA LUDZKIEGO, WRAZ Z OCHRONĄ JEGO ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU I EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA