Pomiń menu

FUNDACJA OCHRONY ZWIERZĄT EL GATO

Fundacja zajmująca się ochroną zwierząt. Cele główne to kastracja kotów bezdomnych, porzuconych i wolno żyjących. Leczenie oraz pomoc. Opieka dla kotów porzuconych, szukanie domów stałych. Pomoc kotom wolno żyjącym poprzez dokarmianie, zapewnienie budek na zimę; pomoc karmicielom kotów wolno żyjących.
Edukacja dzieci, młodzieży a także osób starszych w zakresie ustawy o ochronie zwierząt.
Edukacja dzieci w zakresie opieki nad zwierzętami oraz behawioryzmu.