Pomiń menu

Fundacja Poranek

Fundacje poranek działa od 2015 roku. Zajmujemy się głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej ponadto zajmujemy się dystrybucja paczek żywnościowych z banku żywności w 12 gminach