Pomiń menu

Fundacja Proaktywni (Archiwum)

Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez włączanie ich w różne sfery życia publicznego / organizowane wydarzeń sportowych , ekologicznych, promowanie aktywnego działania w środowisku lokalnym