Pomiń menu

FUNDACJA PROGREDI

FUNDACJA PROGREDI wspiera, niesie pomoc i poprawia jakość życia dzieci, młodzieży w spektrum autyzmu i ich rodzin. Zapewniają wszechstronnego wsparcia, edukacji społeczeństwa oraz promowania akceptacji i zrozumienia autyzmu, dążą do bardziej inkluzywnego społeczeństwa. Organizują obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Słupsku, w 2023 bili rekord Polski w ułożeniu największego „ Serca dla Autyzmu” z plastikowych nakrętek oraz organizują Ogólnopolską Konferencję Naukową – „Autyzm – krok naprzód”. Poprzez swoje działania udało im się nie tylko wzbogacić wiedzę uczestników na temat autyzmu, ale stworzyć platformę wymiany doświadczeń i praktyk prowadzącą do lepszego zrozumienia potrzeb, ale także niesienia pomocy dla dla rodziców i opiekunów w nawiązaniu nowych kontaktów i budowanie sieci wsparcia. Publikowali także materiały dla osób, które na co dzień pracują z osobami w spektrum. W tegorocznej akcji zorganizują ponownie konferencję „Autyzm –  krok naprzód” i chcą jeszcze bardziej zwiększyć jej zasięg i rozwinąć zakres omawianych działań, aby jeszcze lepiej zbierać i dzielić się doświadczeniami.