Pomiń menu

Fundacja "Przestrzeń aktywności, rozwoju i kreatywności" (Archiwum)

Podstawowym  jej celem Fundacji „Przestrzeń aktywności, rozwoju i kreatywności”  jest działalność pożytku publicznego na rzecz rozwoju kultury, społeczeństwa obywatelskiego, integracji społecznej (obywatelskiej, kulturowej)  poprzez rozwój aktywności i twórczej kreatywności różnych grup społecznych. Spektrum zainteresowań Fundacji jest  bardzo szerokie: od podtrzymywania tradycji narodowej, świadomości obywatelskiej, kulturowej i ochrony dziedzictwa kulturowego przez wszelkie działania artystyczne oraz stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych i twórczych, do ochrony środowiska, krajobrazu, a także rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i promowania zdrowego stylu życia.

Fundacja posługuje się nazwą skrócon FUNDACJA PARK