Pomiń menu

Fundacja "Rodzic w mieście" (Archiwum)

Misją Fundacji jest przywrócenie rodziców z małymi dziećmi do życia społecznego i kulturalnego. Działamy na dwóch obszarach: przyjaznej przestrzeni publicznej, dostępnego miasta, otwartych instytucji kultury oraz wspieramy przedsiębiorczość rodziców.