Pomiń menu

Fundacja "Sztukowanie Pamięci"

Fundacja zajmuje się pomocą osobom starszym i z zaburzeniami poznawczymi poprzez działanie na rzecz poprawy ich sytuacji oraz objęcie pomocą ich rodzin i opiekunów poprzez różnorodne oddziaływania sztuki oraz inicjowanie, realizowanie i promowanie działań twórczych, artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i naukowych na rzecz osób potrzebujących.
Celami naszymi są:
* Upowszechnianie wiedzy z zakresu neuropsychologii poznawczej i neuropsychologii klinicznej związanej z problemami starzenia się