Pomiń menu

Fundacja TIME

Fundacja TIME powstała w 2019r., założona została przez ludzi od lat działających w sferze kultury, edukacji i animacji społeczności lokalnych. Naszym celem jest wyzwolenie inicjatywności oraz stwarzanie odbiorcom możliwości do samodzielnego radzenia sobie z różnymi problemami w życiu, z jakimi przychodzi im się mierzyć, tak aby samodzielnie mogli  realnie wpływać na kreowanie jakości życia, swoją przyszłość i otoczenie. Realizujemy projekty edukacyjne, artystyczne, kulturalne.