Pomiń menu

Fundacja Transgresja (Archiwum)

Naszą misją jest Transgresja osobista ludzi w obszarze niepełnosprawności.

Fundacja Transgresja powstała po to, aby wspierać ludzi z niepełnosprawnościami – zwłaszcza sensorycznymi w przekraczaniu przez nich różnych granic, zwłaszcza:

biologicznych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych, symbolicznych i innych, które powstały wskutek ich niepełnosprawności oraz by niwelować granice

podziału na świat ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Pokazujemy osobom z niepełnosprawnościami, że możliwe jest pokonywanie różnych granic, że możliwe

jest więcej, niż nam się wydaje.

Poprzez podejmowane przez naszą fundację działania informacyjne i edukacyjne, pokazujemy społeczeństwu osoby z niepełnosprawnościami jako ludzi pełnych

dobrej energii, będących źródłem inspiracji, niosących pomoc innym.