Pomiń menu

Fundacja Transgresja

Ich misją jest Transgresja osobista ludzi w obszarze niepełnosprawności.

Fundacja Transgresja powstała po to, aby wspierać ludzi z niepełnosprawnościami – zwłaszcza sensorycznymi w przekraczaniu przez nich różnych granic, zwłaszcza: biologicznych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych, symbolicznych i innych, które powstały wskutek ich niepełnosprawności oraz by niwelować granice podziału na świat ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Pokazują osobom z niepełnosprawnościami, że możliwe jest pokonywanie różnych granic, że możliwe jest więcej, niż nam się wydaje.

Poprzez podejmowane przez fundację działania informacyjne i edukacyjne, pokazują społeczeństwu osoby z niepełnosprawnościami jako ludzi pełnych dobrej energii, będących źródłem inspiracji, niosących pomoc innym.