Pomiń menu

Fundacja Wspólna Przystań

Nasza Fundacja obrała za cel wspieranie osób z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim rodziców takich osób. Chcielibyśmy organizować warsztaty i podnosić świadomość społeczną w tym zakresie. Istniejemy od 2022 roku, a do tej pory nasz Klub Rodziców liczy 50 osób z całej Wielkopolski, w tym 30 rodziców osób z autyzmem.