Pomiń menu

Główna - grupa nieformalna (Archiwum)

Jesteśmy grupą pasjonatów, mieszkańców osiedla Główna. W chwili obecnej łącząc kilka inicjatyw lokalnych chcemy zorganizować w ramach naszego Małego Uniwersytetu Osiedlowego (oddolna inicjatywa) wystawę zdjęć o dzielnicy oraz o Obozach przesiedleńczych z tamtego rejonu. Jesteśmy w posiadaniu zdjęć historycznych. Wszystkie nasze działania sa o charakterze mocno lokalnym. Staramy się włączać mieszkańców w działania i z nimi realizować każdy pomysł. Budujemy nieformalne sojusze i partnerstwa.