Pomiń menu

Gminna Biblioteka Publiczna Pawlowiczki (Archiwum)

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucja kulturalną, która opróczalno prowadzenia biblioteki z bogatym księgozbiorem i czytelnią prowadzi szeroką działalność kulturalną, oświatową a nawet opiekuńczą.