Pomiń menu

Fundacja GraTy

Fundacja GraTy powstała na skutek potrzeby wspólnoty, sugestii wynikłych z konsultacji społecznych, kooperacji działaczy, zdolności członków i członkiń nieformalnej grupy. Działalność fundacji rozpoczęła się już w 2018 roku, kiedy to stworzyli niezarejestrowaną ekipę GraTy, organizując inicjatywy prodemokratyczne i proobywatelskie, wdrażając narzędzia partycypacji społecznej, prowadząc dialog z władzami miasta, lokalnym trzecim sektorem, aktywistami oraz społecznością osiedli, oraz przeprowadzając dziesiątki warsztatów promujących gry bez prądu i storytellingu wśród dzieci, dorosłych, a także seniorów.

Fundacja GraTy skupia się na współpracy, rozwoju i działaniu. Jej potencjał budowany jest na wieloletnim doświadczeniu aktywistycznym członków. Projekty społeczne, wydarzenia skupione wokół grywalizacji, fotografii, filmów, działalność artystyczna, pomocowa, a także przedsiębiorstwo GraTYfikacje to działania prowadzone przez Fundację GraTy. Przedsiębiorstwo społeczne GraTyfikacje prowadzi sklep stacjonarny i online (e-commerce), wytwarza produkty nawiązujące do lokalnego folkloru oraz opiera się na cyjanotypii, a także prowadzi projekty skupione na grywalizacji. Od 2022 roku przedsiębiorstwo zatrudnia osoby zagrożone ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym w coworkingowej pracowni społecznej z przestrzenią makerspace.