Pomiń menu

Grupa Działamy (Archiwum)

 

Grupa Działamy, stowarzyszenie zwykłe powstała w celu wspomagania rozwoju demokracji w lokalnej społeczności przede wszystkim: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. W ramach tej działalności prowadzi działania aktywizujące społeczność Żor do współdecydowania z władzami miasta o sprawach istotnych dla lokalnej społeczności, rozwija partycypację społeczną w mieście i przygotowuje społeczność do debaty o stanie miasta i współdecydowania w ramach budżetu obywatelskiego – zgodnie ze zmianami w ustawach samorządowych. Prowadzi działalność strażniczą i rzeczniczą przy kontrolowaniu gospodarowania mieniem komunalnym i upowszechnia informację publiczną oraz analizuje stan miasta na specjalnej witrynie internetowej www.jawne.zory.tv oraz poprzez tworzenie infografik i zamieszczanie ich na fb.