Pomiń menu

Grupa nieformalna "Kreatywne umysły"

Prowadzą radę seniorów, w której próbują zaktywizować ludzi, którzy czują, że chcą coś zrobić, ale nie wiedzą jak. Pragną pokazać im i nie tylko im coś innowacyjnego żeby pokazać coś czego nie było u nich w okolicy, aby wiedzieli, że chcieć to móc. Chcą aby więcej seniorów wychodziło z domu, ale to za mało żeby coś osiągnąć. Ważne dla nich jest to, aby zaczęli być bardziej widoczni i stali się społeczeństwem obywatelskim i przykładem dla innych, że emerytura niekoniecznie łączy się z siedzeniem w domu.