Pomiń menu

Grupa nieformalna "Moje, Twoje, Nasze" (Archiwum)

Grupa nieformalna „Moje, Twoje, Nasze” jest tworzona przez trenerki personalne, które mając kompetencje managerskie oraz coacha wzmacniają kobiety w budowaniu ich poczucia motywacji, wiary i wartości. W tym zakresie definiujemy duże deficyty zarówno wśród kobiet z wyższym wykształceniem jak i z zawodowym. Ponadto organizujemy spotkania  dot. umiejętności twardych, uczymy jak planować budżet, jak pisać CV czy przygotować się do rozmowy  rekrutacyjnej. Wspieramy przy pisaniu planów na konkursy, m.in. budżet obywatelski.