Pomiń menu

Grupa nieformalna "Razem dla dzieciaków" (Archiwum)

Grupę nieformalną „Razem dla dzieciaków” tworzą osoby, dla których praca z dziećmi i na rzecz dzieci to pasja i powołanie. To osoby pracujące z dziećmi i działające na rzecz najmłodszych chojnowian z wykorzystaniem potencjału lokalnej społeczności. Grupa powstała w maju 2018 roku, zrealizowała projekt „Przedszkolak na medal”. Działania grupy to organizowanie różnych, ciekawych zajęć i zabaw, imprez dla dzieci, pozyskiwanie sponsorów i wolontariuszy oraz ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym.