Pomiń menu

Equal Sign

Misją Grupy Nieformalnej z Gdańska jest wspieranie młodzieży w wieku 15 – 21 lat,  wyrównywanie szans w edukacji i przygotowanie młodych osób do wkroczenia na rynek pracy, współtworzenie inicjatyw zapobiegania wykluczeniu społecznemu, a także zwiększanie świadomości społecznej i obywatelskiej u młodzieży oraz edukację w sferze zdrowia fizycznego i psychicznego. Wcześniej działali podłączając się pod inne grupy i organizacje – teraz zakładają swoją fundację. W tegorocznej akcji będą chcieli, we współpracy z władzami samorządowymi, wdrażać projektu dotyczący profilaktyki zdrowia psychicznego u młodzieży. Chcą także organizować spotkania młodzieży z przedstawicielami różnych zawodów, podczas których młodzi ludzie będą mieli okazję poznać ścieżkę ich kariery, obowiązki, prawa i wyzwania.