Pomiń menu

Grupa Nieformalna z Rusinowa (Archiwum)

Jesteśmy grupą nieformalną, lider należy do rady sołeckiej w miejscowości.
Skupiamy swoje działania głównie na tematach związanych z ochroną środowiska, a także w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej ogółu mieszkańców, edukacji dzieci i młodzieży. Angażujemy się w organizację imprez i wydarzeń poświęconych lokalnej społeczności.