Pomiń menu

Grupa robocza Mokrzeszów (Archiwum)

1) Dbanie o środowisko

2) Tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej oraz poprawie zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców

3)Podjecie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscowości