Pomiń menu

Grupa Wsparcia "Puzzle" (Archiwum)

Grupa Wsparcia „Puzzle”dedykowana jest osobom mającym problemy z pamięcią; osobom starszym w tym niepełnosprawnym, cierpiącym na wczesne i pośrednie stadium chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera a także ich opiekunom. Podstawowy cel to:  stworzenie komfortowej i przyjaznej  Przestrzeni dla osób zapominających oraz ich opiekunów. To przestrzeń, gdzie, osoby zapominające, na miarę swoich indywidualnych możliwości, będą włączane do różnorodnych działań mających na celu podtrzymać ich dotychczasową aktywność. Przestrzeń dla opiekunów, będzie to możliwość chwilowego odprężenia, wymiany doświadczeń, uzyskania wsparcia w kwestiach opiekuńczych, socjalnych, etc.Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez różnorodne aktywności:
– cykliczne warsztaty usprawniające funkcje poznawcze,
– warsztaty służące stworzeniu i podtrzymaniu więzi w społeczności, poczuciu bycia ważnym i potrzebnym pomimo swej kondycji zdrowotnej,
– kompleksowe wsparcie opiekunów osób zapominających,
– mobilizację lokalnych władz i społeczności do szeroko pojętego wsparcia osób zapominających (próba przerwania izolacji społecznej tych osób oraz ich opiekunów.)