Pomiń menu

Inicjatywa Mieszkańców “Chojnice 2025/2075 dla Ochrony Lasku Miejskiego, Doliny Strugi Jarcewskiej i Jarcewskiej Alei Drzew”

Członkowie inicjatywy pochodzą z Chojnic w województwie pomorskim. To grupa aktywnych
społeczników realizujących eko-inicjatywy. Działają wspólnie od 2022. Katalizatorem ich wspólnych
działań była próba sprzedaży terenu 150-letniego Lasku Miejskiego. Wystosowali petycję, którą
podpisało 1300 mieszkańców. Do działania napędzają ich serdeczność, otwartość i odwaga. Dążą do
miasta świadomego swoich zielonych atutów i zmian klimatu. Działają na linii współpracy ze
sprzyjającymi i odpowiedzialnymi radnymi, zarządami osiedli mieszkańców, oraz lokalnymi
stowarzyszeniami. Do akcji Masz Głos trafili z planami ustanowienia formy ochrony dla zwartego
ekosystemu Lasku Miejskiego, Doliny Strugi Jarcewskiej i zabytkowej Jarcewskiej Alei Drzew. Ten
cenny krajobrazowo ekosystem jest obecnie zagrożony budową małej obwodnicy miejskiej oraz
rozwojem przemysłu o znaczącym oddziaływaniu na środowisko.