Pomiń menu

Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba

Celem ich działań będzie prawna ochrona Doliny Potoku Kokociniec przed zabudową i coraz silniejszą presją urbanizacyjną. Tereny te są wyjątkowo cenne przyrodniczo zarówno pod względem florystycznym jak i faunistycznym. Dodatkowo są to jedne z ostatnich już występujących na terenie miasta Katowice małych cieków wodnych. W połączeniu z przylegającymi pół naturalnymi łąkami oraz pozostałościami lasu łęgowego tworzą naturalny system tzw. małej retencji tak ważnej dla ludzi i dla całej przyrody. Zachowanie tego niezwykle cennego obszaru wpisuje się w kształtowanie i ochronę tzw. zielono błękitnej infrastruktury czyli  strategicznie zaplanowanej sieci obszarów naturalnych i półnaturalnych. Zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych oraz  zachowaniu różnorodności biologicznej.