Pomiń menu

Inicjatywa Wiejski Straszyn (Archiwum)

jesteśmy grupą mieszkańców ktöra nie zgadza sie z realizowaną polityką władz gminnych nadmiernej urbanizacji naszej miejscowości Wieś Straszyn. Zależy nam na tym aby zachować w jak największym możliwym stopniu wiejski charakter miejscowości z jej wszystkimi walorami środowiskowymi, krajobrazowymi