Pomiń menu

Ińskie Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Act&Sing (Archiwum)

Inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć przyczyniających się do  rozwoju osobistego członków,  sympatyków Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnych, głównie zmierzające do zwiększenia świadomości w zakresie potrzeby nauki języków obcych, a przede wszystkim języka angielskiego.
Rozwijanie predyspozycji językowych, pasji i uzdolnień, poprzez ich wykorzystanie do efektywnej nauki języka. Pobudzanie twórczego spojrzenia na naukę języka obcego poprzez wspierania aktywności artystycznej wśród nauczycieli/ lektorów języka angielskiego niezajmujących się wcześniej sztuką i piosenką.
Propagowanie  i rozwijanie twórczości naukowo-artystycznej, muzyki i teatru.
Integracja środowisk poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej, towarzyskiej i charytatywnej, Przeciwdziałanie wykluczeniom oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tym idei równości wszystkich ich członków.
Promowanie i wspieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności i jakości nauki języka angielskiego, Wyrównywanie szans edukacyjno- kulturalnych ludności w szczególności pochodzącej z małych terenów miejskich i wiejskich.
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz kultury, edukacji i regionu. Inicjowanie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej
Prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy Ińsko, z wykorzystaniem możliwości jakie daje współpraca środowiskowa, regionalna, ogólnopolska i międzynarodowa.
Organizację szkoleń, spotkań, pokazów, dyskusji, konkursów, festynów, wydarzeń artystyczno-kulturalnych, m.in.: koncertów, prezentacji wokalno-artystycznych i kulinarnych, występów, przeglądów.