Pomiń menu

Instytut Społeczny

Misją Instytutu Społecznego jest edukacja w obszarze społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto celem jest sprawienie, aby jednostki poczuły swoją sprawczość. Kolejnym celem jest wzmacnianie aktywności społecznych, aby obywatele poczuli, że mogą mieć wpływ na zmianę swojego otoczenia. Kolejnym z celów jest łącznie organizacji pozarządowych i wzajemne wykorzystywanie własnych zasobów i dobrych praktyk oraz tworzenie narzędzi do efektywniejszych działań.
Do tej pory w 2022 zrealizowaliśmy targi oraz kongres organizacji pozarządowych, ponadto prowadzimy grupy tematyczne, podczas których udostępniamy przestrzeń do dialogu dla grup społecznych zainteresowanych obszarami: ekologii, pieczy zastępczej, osób starszych, miasta Rzeszowa dawniej i dziś, nowych technologii, organizacji pozarządowych czy książek i filmów. Realizujemy również spotkania „Rzeszowski ekosystem organizacji pozarządowych”, podczas których przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą wymieniać się doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz pomysłami.
W akcji Masz Głos skupiamy się na działaniach z zakresu edukacji na temat Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego