Pomiń menu

Kampania na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa / Fundacja Na Rzecz

Jestem wolontariuszem i przewodnikiem niewidomych, koordynuję wspólny projekt https://www.facebook.com/waszymioczamipoznajemyswiat/ realizowany w ramach Kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa. W ramach tej kampanii prowadzę warsztaty uświadamiające, że alienacja rodzicielska jest przemocą wobec dzieci, organizuję wydarzenie zwane Bańkami Miłości