Pomiń menu

Każdy Umie Ratować (Archiwum)

W lutym 2017r. zostaliśmy zaproszeni do przeprowadzenia zajęć w przedszkoli w Szczecinie. Założeniem było prowadzenie zajęć przez dziewczęta, dzieleniem się swoją wiedza i umiejętnościami. Wybraliśmy nazwę „Każdy Umie Ratować”. Do tej pory przeszkolić 700 dzieci z ponad 35 placówek:
przedszkola
szkoły podstawowe klasy 0-4
świetlice środowiskowe
mieszkańcy Szczecina i okolic
Cele i rezultaty:
-ukształtowanie właściwej postawy społecznej
-wskazanie wagi, jaką niesie umiejętność udzielania pierwszej pomocy
-podwyższenie świadomości i bezpieczeństwa naszego otoczenia
-budowa pozytywnych postaw i empatii