Pomiń menu

Komisja Dialogu Obywatelskiego (KDO) przy Pełnomocniczce ds. Równego Traktowania (Archiwum)

Komisja jest dopiero co powołanym ciałem, ale mamy już wizję, co chcemy robić i jak. Przede wszystkim chcemy zbudować szeroką, bardzo różnorodną reprezentację oraz własną markę, pod która będziemy rozpoznawani jako aktywne ciało, reprezentujące organizacje pozarządowe i wspierające Pełnomocniczkę w jej działaniach na rzecz równych praw i przeciwdziałania wykluczeniom, co organizacje założycielskie z różnym skutkiem realizują.