Pomiń menu

KGW "COR MEUM" Skarszyn

Chcieliby zaplanować inicjatywy mające na celu odpowiedź na potrzeby młodzieży, jak i włączyć ich w działania społeczne najbardziej im odpowiadające. Pokazać młodzieży, że mają wpływ na lokalny świat. W szczególności chcieliby utworzyć Młodzieżową Radę Sołecką, zainicjować spotkania z innymi Radami Młodzieżowymi. Chcielibyśmy dobrą praktykę Rad Młodzieżowych wprowadzić nie tylko do Sołectwa.