Pomiń menu

KGW Grabowo Królewskie

.GW Grabowo powstało w 2018 zachęcone działaniami rządu związanymi z reaktywacją oddolnych inicjatyw na terenach wiejskich. Już wcześniej grupa kobiet spotykała się i działała w ramach różnych pomysłów, głównie jednak pod patronatem Stowarzyszenia AGK. Kobiety obserwowały swoje środowisko i podjęły próbę odpowiedzi na jego potrzeby, dlatego piszukiwanie środkow na sfinansowanie działań to ważny element życia naszego koła. Swoje projekty koło finansuje z dotacji gminy, powiatu, że środków UE a także składek członkowskich i sprzedaży własnych produktów. KGW zajmuje się głównie organizowaniem warsztatów rozwojowych dla kobiet ( rękodzieło, makijaż, fitness), ale także dla całej społeczności wsi. Kobiety stawiają ma wiedzę, rozwój osobisty i integrację. Ostatnio członkinie szlifują nowy fach- przygotowywanie potraw cateringowych w ramach partnerstwa z GOK w Kołaczkowie.