Pomiń menu

KGW "Malwy" w Silcu

KGW jest organizacją, której program działalności jest szeroki i wynika głównie z potrzeb kobiet wiejskich, naszych rodzin oraz potrzeb wsi. Staramy się stale dostosowywać do zmieniających warunków zewnętrznych i wzbogacać o nowe formy działalności. Głównie skupiamy się na: rozwoju obszarów wiejskich, poprawie warunków życia kobiet na wsi, rozwoju kultury lokalnej i regionalnej, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet i podejmowaniu wszelkich działań na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego.