Pomiń menu

KGW Nowe Kamienice (Archiwum)

Organizujemy mieszkańcom w naszej wiosce festynów,imprez,wycieczek i innych rozrywek, których brakuje na terenach wiejskich.