Pomiń menu

KGW Nowodworzanki

KGW „Nowodworzanki” w Nowym Dworze Królewskim działa od 16 kwietnia 2024 roku. Koło powstało z chęci zwiększenia aktywności kobiet mieszkających w Sołectwie Niemczyk i stworzenia dla pań możliwości podjęcia aktywności na rzecz rozwoju osobistego i na rzecz lokalnej społeczności. Aktualnie w Kole jest 37 osób, pań i panów, mieszkających we wsiach należących do sołectwa.  „Nowodworzanki” powstały po to, aby wspólnie spędzać czas, uczestniczyć w warsztatach, organizować spotkania integracyjne, wycieczki i brać udział w wydarzeniach skierowanych do mieszkańców Sołectwa Niemczyk i organizować takie wydarzenia. KGW chce pokazać, że koła to nie tylko stereotypowe gotowania, to przede wszystkim działanie, dla siebie i dla innych.

W ramach akcji Masz Głos chcemy zorganizować rajd rowerowy, żeby i mali i duzi, i młodsi i starsi, wspólnie spędzili czas na świeżym powietrzu. Rajd będzie wspólną inicjatywą KGW „Nowodworzanki”, Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Zegartowicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Biskupim.